Poutník

Světlý ležák 10%, Světlý ležák 12%, Speciál 14% (Vánoce, Velikonoce)

 

Pivovar Poutník Pelhřimov vaří pivo plzeňského typu, nepasterizované, bez chemických přísad.

Kvalitní voda ze svatého Křemešnického kopce se rozmíchá s příslušným množstvím českého rozšrotovaného sladu. Toto dílo se za určitých teplot a stálého míchání vaří, přičemž se škroby převádějí na cukry. Tomuto procesu se říká rmutování. Po uvaření rmutu se z rozšrotovaného uvařeného sladu vyluhuje roztok, který nazýváme sladinka, do které přidáme žatecký chmel a opět vaříme. Po dovaření nám zbude rozšrotovaný slad tj. odpad, kterému se říká mláto a dovařená mladina. Mladinu zchladíme a odvedeme na spilku do otevřených kvasných kádí, kde přidáme pivovarské kvasnice. Na spilce mladina prokváší spodním kvašením zhruba jeden týden. Po prokvašení je samospádem (bez použití čerpadel) přepuštěna do ležáckých tanků v hloubce 13m, kde zraje 6 až 8 týdnů. Z těchto tanků se přečerpává přes jemný křemenový filtr, kterým jsou odděleny zbývající kvasinky do přetlačeného tanku. Někdy se tento proces může vynechat a můžeme stočit pivo, kterému říkáme nefiltrované. Z přetlačného tanku je dopravováno přes mikrobiologický filtr, zachytávající i ty nejmenší zbytky kvasinek do lahví a sudů. Pokud pivovar používá tento filtr a dodržuje hygienu, není třeba aplikovat drastickou pasterizaci.

V jiných pivovarech bývá pivo vařeno obdobným způsobem, avšak jen do fáze „mladiny". Většina velkých pivovarů nepoužívá spilku a ležácké tanky. Aplikuje jednofázový způsob kvašení, kdy je zchlazená mladina čerpadly odváděna do cylindrokónických tanků, kde pomocí pivovarských kvasnic a chemických přísad probíhá prokvašení a kvašení společně a to pouze několik dnů. Z C.K. tanků je pivo přečerpáváno přes filtrační jednotku a H.G.B. do přetlačného oddělení. Na varně se zpravidla vaří pouze jedno pivo (např. 13 a H.G.B. jej pak ředí vodou na příslušnou stupňovitost). Z přetlačného oddělení je pivo čerpáno přes průtokovou pasterizační jednotku, kde je rychle zahřáto na devadesát stupňů a rychle zchlazeno. Při tomto procesu v pivu dochází k velkým změnám. Poté je stáčeno do lahví a sudů.

Historie

Pelhřimov vaří pivo od roku 1552, kdy město obdrželo právo várečné. Ale je nepochybné, že se pivo vařilo již dříve. Nejprve se vařilo po jednotlivých domech, které měli právo várečné, tedy v hradbách, kde byli obyvatelé „usedlí". Ale půjčováním pánví, nedodržování regulí, vaření piva o nízké kvalitě, to vše vedlo ke sporům a tak právovárečníci opustili tento způsob vaření „po domech" a jako sídlo pivovaru si zvolili dva domy v Růžové ulici, v místech nynější SPŠS. Koncem XVII století přesídlil pivovar do míst mezi dnešní ulicí Solní a dřívější Děkanskou. Pivovar přiléhal k vnitřní městské hradební zdi a zabíral celý parkán a polovinu příkopu. V roce 1752 zde bylo postaveno i obydlí pro sládka. Krátce po polovině XIX století přešel pivovar na tehdy u nás nově zaváděnou technologii spodního kvašení. Více než 200 let stará budova pivovaru však přestávala být vyhovující a tak se roku 1898 začala stavět budova nová, moderní.

Budova měšťanského pivovaru

V novém pivovaru se začalo vařit pivo na konci roku 1899. Pivovar tehdy nepostrádal žádnou z vymožeností doby. Parostrojní pohon, účelové a prostorné provozovny. Po znárodnění v roce 1948 byl pivovar včleněn do n. p. Horácké pivovary a po čase se stal závodem n. p. Jihočeské pivovary. Po pádu socialismu, žádají potomci „právovárečníků" o navrácení pivovaru, ale spor se táhl celých 10 let a pivovar zatím stále patřil pod rozpadající se Jihočeské pivovary. Po několika soudních líčeních a odvoláních se soud rozhodl, že majetek nebude vrácen a pivovar bude privatizován. Pivovar v roce 2001 kupuje firma DUP zabývající se výrobou kožené galanterie, která provádí v Pelhřimovském pivovaru velké změny. Pivovar dostává svoje obchodní jméno POUTNÍK, je změněn marketing firmy a to nejdůležitější, mění se technologický postup vaření piva. Tím vzniká nové pivo na trhu, pivo plné chuti a stabilní kvality.

Po dvouletém vlastnictví se družstvo DUP Pelhřimov, na konci roku 2003, rozhoduje výrazně změnit marketingovou strategii pivovaru. Dochází ke změně názvu pivovaru na "Pivovar Poutník", mění se logo, a dále dochází především ke změně receptury vaření, kdy je dán důraz především na kvalitu vstupů tak, aby byla zaručena standardní kvalita všech várek.

Všechny druhy piv vyráběných v pivovaru POUTNÍK, ať už se jedná o výčepní piva, ležáky nebo speciály, jsou vyráběna shodným technologickým postupem vyznačujícím se zejména dekokčním způsobem vaření a následným dlouhodobým zráním při nízkých teplotách okolo 2 ° C.

Dvůr současného pivovaru Poutník

Exkurze

Na základě objednání provádí exkurze po výrobních prostorách Pivovaru POUTNÍK.

Prohlídku je možno sjednat telefonicky (tel.: 565 323 020, 602 140 244). Podmínkou je minimálního 5ti členná skupina.

Exkurze provádíme pouze v pracovní dny a v pracovní hodiny (8:00 - 15:00 h).

Ceny

Prohlídka - 50 Kč/osoba

Prohlídka spojená s ochutnávkou a pohoštěním - 100 Kč/osoba

Varna

Exkurze v pivovaru Poutník - Pelhřimov - foto a video >>>

Zdroj: Pivovar poutník

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum